Single236

image

Vinnare Miljöpriset 2015

Vi är otroligt stolta över att få det här priset. Tack Haninge kommun!

Motivering:
Grundarna av Båtskroten Sverige AB har genom nytänkande entreprenörskap lyft ett miljöproblem och tagit fram en lösning som de omvandlat till en affärsidé. Företaget har byggt upp ett rikstäckande nätverk för återvinning och miljöanpassat omhändertagande av uttjänta fritidsbåtar – något som tidigare inte funnits i Sverige.

Kopplat till skrotningen bedriver Båtskroten också handel med reservdelar, vilket leder till ökad återvinning och minskad resur-sanvändning. I hela kedjan, från bärgning och transport till materialåtervinning, finns ett tydligt miljöfokus.

Med sin verksamhet bidrar det Musköbase-rade företaget till att lösa det växande miljöproblemet med skrotbåtar och bidrar därmed till en förbättrad havsmiljö inte bara i Haninge kommun utan i hela Östersjön.